Υπάρχουν 1061 Παθολόγοι κοντά στην περιοχή Αθήνα (κέντρο)

Φίλτρα


ανά φύλο

μόνο γυναίκες
μόνο άνδρες

Περίμετρος <5 χλμ

500 μ 100 χλμ

Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 11
Κολωνάκι, Αττική

<4300

0,8 χλμ
20
20
<4300
0,8 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΔΕΛΦΩΝ 5
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<1300

0,8 χλμ
6
6
<1300
0,8 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 14
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<1200

0,7 χλμ
4
4
<1200
0,7 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΣΠ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ 39
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<1000

1,2 χλμ
3
3
<1000
1,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΛΚΙΜΑΧΟΥ 2-4
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<1100

1,3 χλμ
4
4
<1100
1,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΡΙΣΤΑΙΟΥ 1
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<1100

1,6 χλμ
5
5
<1100
1,6 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΡΗΣΙΛΑ 34-36
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<800

1,4 χλμ
3
3
<800
1,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΚΤΑΙΟΥ 3
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<900

1,5 χλμ
0
0
<900
1,5 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ 4
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<800

1,5 χλμ
1
1
<800
1,5 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 1
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<700

0,3 χλμ
0
0
<700
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 3
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<600

0,4 χλμ
3
3
<600
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 41
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<500

0,9 χλμ
1
1
<500
0,9 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΣΚΟΥΦΑ 56
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<500

0,7 χλμ
0
0
<500
0,7 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΣΠ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ 39
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<700

1,2 χλμ
0
0
<700
1,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 23-27
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<600

0,9 χλμ
1
1
<600
0,9 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<700

1,6 χλμ
1
1
<700
1,6 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ 29Α
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<700

1,8 χλμ
0
0
<700
1,8 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 15
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<600

1,3 χλμ
0
0
<600
1,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΓΚΥΛΗΣ 10
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<500

1,5 χλμ
0
0
<500
1,5 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΡΙΣΤΑΙΟΥ 10
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<700

1,6 χλμ
0
0
<700
1,6 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ 41
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<700

1,9 χλμ
2
2
<700
1,9 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<600

0,8 χλμ
0
0
<600
0,8 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΦΙΛΟΛΑΟΥ 132
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<500

1,8 χλμ
0
0
<500
1,8 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΦΙΛΟΛΑΟΥ 149
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<500

1,8 χλμ
0
0
<500
1,8 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΙΔΕΣΙΟΥ 15
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<600

1,5 χλμ
0
0
<600
1,5 χλμ