Υπάρχουν 66 Παθολόγοι κοντά στην περιοχή Πάτρα

Φίλτρα


ανά φύλο

μόνο γυναίκες
μόνο άνδρες

Περίμετρος <5 χλμ

500 μ 100 χλμ

Παθολόγος
Παθολόγος
Πλ. Γεωργίου Α΄ 40
Πάτρα, Αχαΐα

<1200

0,1 χλμ
7
7
<1200
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜ. 210
Πάτρα, Αχαΐα

<1000

1,2 χλμ
5
5
<1000
1,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Γεροκωστοπούλου 31-33
Πάτρα, Αχαΐα

<1100

0,2 χλμ
2
2
<1100
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 169Α
Πάτρα, Αχαΐα

<900

0,2 χλμ
0
0
<900
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 80
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,3 χλμ
3
3
<700
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 47-49
Πάτρα, Αχαΐα

<700

1,0 χλμ
3
3
<700
1,0 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 49
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,4 χλμ
1
1
<700
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 251-253
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
0
0
<500
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Κορίνθου 186-188
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,4 χλμ
0
0
<500
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
1
1
<500
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 49
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,4 χλμ
1
1
<500
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Υψηλών Αλωνίων Πλατ. 2
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,6 χλμ
1
1
<500
0,6 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Μαιζώνος 94
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,1 χλμ
0
0
<500
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΡΟΗΣ 18
Πάτρα, Αχαΐα

<700

1,3 χλμ
3
3
<700
1,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Πλατεία Βασ.Γεωργίου Α' 28
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,1 χλμ
0
0
<500
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 48-50
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,4 χλμ
0
0
<500
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Αγίου Νικολάου 41-43
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
1
1
<500
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Ερμού 56-58
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,1 χλμ
1
1
<600
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 36-40
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,3 χλμ
1
1
<600
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,3 χλμ
0
0
<500
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 10
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,7 χλμ
0
0
<500
0,7 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΕΡΜΟΥ 89-91
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
0
0
<500
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 44-46
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,4 χλμ
0
0
<500
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Κορίνθου 301
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
0
0
<500
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Κορίνθου 275
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,1 χλμ
0
0
<400
0,1 χλμ