Υπάρχουν 66 Παθολόγοι κοντά στην περιοχή Πάτρα

Φίλτρα


ανά φύλο

μόνο γυναίκες
μόνο άνδρες

Περίμετρος <5 χλμ

500 μ 100 χλμ

Παθολόγος
Παθολόγος
Πλ. Γεωργίου Α΄ 40
Πάτρα, Αχαΐα

<1600

0,1 χλμ
10
10
<1600
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Γεροκωστοπούλου 31-33
Πάτρα, Αχαΐα

<1500

0,2 χλμ
4
4
<1500
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜ. 210
Πάτρα, Αχαΐα

<1200

1,2 χλμ
6
6
<1200
1,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 80
Πάτρα, Αχαΐα

<1000

0,3 χλμ
3
3
<1000
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 49
Πάτρα, Αχαΐα

<900

0,4 χλμ
2
2
<900
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 169Α
Πάτρα, Αχαΐα

<1100

0,2 χλμ
0
0
<1100
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 47-49
Πάτρα, Αχαΐα

<900

1,0 χλμ
3
3
<900
1,0 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΡΟΗΣ 18
Πάτρα, Αχαΐα

<900

1,3 χλμ
3
3
<900
1,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Ερμού 56-58
Πάτρα, Αχαΐα

<800

0,1 χλμ
2
2
<800
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 36-40
Πάτρα, Αχαΐα

<800

0,3 χλμ
1
1
<800
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 72
Πάτρα, Αχαΐα

<800

0,3 χλμ
2
2
<800
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 251-253
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,2 χλμ
0
0
<700
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Μαιζώνος 94
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,1 χλμ
1
1
<500
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Πλατεία Βασ.Γεωργίου Α' 28
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,1 χλμ
0
0
<700
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Υψηλών Αλωνίων Πλατ. 2
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,6 χλμ
1
1
<700
0,6 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Βότση Δημητρίου 37
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
0
0
<500
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,2 χλμ
1
1
<700
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,1 χλμ
0
0
<500
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 10
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,7 χλμ
0
0
<700
0,7 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Υψηλών Αλωνίων 24
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,7 χλμ
0
0
<500
0,7 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΕΡΜΟΥ 89-91
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,2 χλμ
0
0
<700
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 36
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,5 χλμ
1
1
<500
0,5 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 220
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,1 χλμ
0
0
<500
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 421-425
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,9 χλμ
1
1
<500
0,9 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 49
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,4 χλμ
1
1
<600
0,4 χλμ