Υπάρχουν 66 Παθολόγοι κοντά στην περιοχή Πάτρα

Φίλτρα


ανά φύλο

μόνο γυναίκες
μόνο άνδρες

Περίμετρος <5 χλμ

500 μ 100 χλμ

Παθολόγος
Παθολόγος
Πλ. Γεωργίου Α΄ 40
Πάτρα, Αχαΐα

<1800

0,1 χλμ
11
11
<1800
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Γεροκωστοπούλου 31-33
Πάτρα, Αχαΐα

<1700

0,2 χλμ
4
4
<1700
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜ. 210
Πάτρα, Αχαΐα

<1400

1,2 χλμ
6
6
<1400
1,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 169Α
Πάτρα, Αχαΐα

<1400

0,2 χλμ
0
0
<1400
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 49
Πάτρα, Αχαΐα

<1300

0,4 χλμ
2
2
<1300
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 80
Πάτρα, Αχαΐα

<1200

0,3 χλμ
4
4
<1200
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΡΟΗΣ 18
Πάτρα, Αχαΐα

<1000

1,3 χλμ
3
3
<1000
1,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 47-49
Πάτρα, Αχαΐα

<1000

1,0 χλμ
3
3
<1000
1,0 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Ερμού 56-58
Πάτρα, Αχαΐα

<1000

0,1 χλμ
2
2
<1000
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 36-40
Πάτρα, Αχαΐα

<900

0,3 χλμ
1
1
<900
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 72
Πάτρα, Αχαΐα

<800

0,3 χλμ
2
2
<800
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Πλατεία Βασ.Γεωργίου Α' 28
Πάτρα, Αχαΐα

<900

0,1 χλμ
0
0
<900
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Υψηλών Αλωνίων Πλατ. 2
Πάτρα, Αχαΐα

<800

0,6 χλμ
1
1
<800
0,6 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 251-253
Πάτρα, Αχαΐα

<800

0,2 χλμ
0
0
<800
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΕΡΜΟΥ 89-91
Πάτρα, Αχαΐα

<800

0,2 χλμ
0
0
<800
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53
Πάτρα, Αχαΐα

<800

0,2 χλμ
1
1
<800
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 10
Πάτρα, Αχαΐα

<800

0,7 χλμ
0
0
<800
0,7 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 49
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,4 χλμ
2
2
<700
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 421-425
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,9 χλμ
1
1
<500
0,9 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Κορίνθου 275
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,1 χλμ
2
2
<700
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 35-37
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,6 χλμ
0
0
<500
0,6 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 25
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,3 χλμ
0
0
<700
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Αγίου Νικολάου 41-43
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
1
1
<500
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Κορίνθου 186-188
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,4 χλμ
0
0
<500
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Μαιζώνος 94
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,1 χλμ
0
0
<700
0,1 χλμ