Υπάρχουν 154 Πλαστικοί Χειρουργοί κοντά στην περιοχή Αθήνα (κέντρο)

Φίλτρα


ανά φύλο

μόνο γυναίκες
μόνο άνδρες

Περίμετρος <5 χλμ

500 μ 100 χλμ

Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 4
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<1000

0,3 χλμ
4
4
<1000
0,3 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 4
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<1000

0,3 χλμ
0
0
<1000
0,3 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΛΥΚΕΙΟΥ 2
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<900

0,6 χλμ
0
0
<900
0,6 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ 4
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<500

0,3 χλμ
0
0
<500
0,3 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΟΜΗΡΟΥ 51
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<500

0,7 χλμ
0
0
<500
0,7 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΧΙΟΥ 33
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<600

1,8 χλμ
1
1
<600
1,8 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΓΚΥΙΛΦΟΡΔΟΥ 1
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<600

1,9 χλμ
0
0
<600
1,9 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΒΕΝΤΗΡΗ 1
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<400

1,5 χλμ
0
0
<400
1,5 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
Β.ΣΟΦΙΑΣ 122
Παλαιό Ψυχικό, Αττική

<1600

2,6 χλμ
10
10
<1600
2,6 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1Α
Ακαδημία, Αττική

<900

0,4 χλμ
2
2
<900
0,4 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
Β.ΣΟΦΙΑΣ 92
Ιλίσια, Αττική

<1300

2,1 χλμ
5
5
<1300
2,1 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 10-12
Πλατεία Μαβίλη, Αττική

<1400

2,3 χλμ
1
1
<1400
2,3 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 46
Κολωνάκι, Αττική

<800

0,6 χλμ
3
3
<800
0,6 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 16
Κολωνάκι, Αττική

<800

0,9 χλμ
0
0
<800
0,9 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΤΙΜ.ΒΑΣΣΟΥ 17
Πλατεία Μαβίλη, Αττική

<1200

2,2 χλμ
1
1
<1200
2,2 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΗΡΙΔΑΝΟΥ 4
Ζωγράφου, Αττική

<900

1,6 χλμ
1
1
<900
1,6 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΜΑΡΑΣΛΗ 21
Κολωνάκι, Αττική

<800

1,1 χλμ
0
0
<800
1,1 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΤΙΜ. ΒΑΣΣΟΥ 10
Πλατεία Μαβίλη, Αττική

<1100

2,2 χλμ
4
4
<1100
2,2 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 14
Κολωνάκι, Αττική

<700

0,9 χλμ
0
0
<700
0,9 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΟΡΜΗΝΙΟΥ 34-36
Ζωγράφου, Αττική

<800

1,7 χλμ
0
0
<800
1,7 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 20-22
Κολωνάκι, Αττική

<700

1,1 χλμ
0
0
<700
1,1 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 49
Κολωνάκι, Αττική

<700

1,1 χλμ
0
0
<700
1,1 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 25
Κολωνάκι, Αττική

<500

0,9 χλμ
1
1
<500
0,9 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΑΛΩΠΕΚΗΣ 47
Κολωνάκι, Αττική

<500

1,1 χλμ
0
0
<500
1,1 χλμ
Πλαστικός Χειρουργός
Πλαστικός Χειρουργός
ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 16
Κολωνάκι, Αττική

<500

0,9 χλμ
0
0
<500
0,9 χλμ