• Αρχική
  • > Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης της ΛΙΣΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ, Καρακουλάκη 17, 303 00 Ναύπακτος, Ελλάδα (εφεξής ΛΙΣΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ), για την προσφορά στο διαδίκτυο listagiatron.gr (εφεξής ιστοσελίδα).


Προσημείωση

Η ΛΙΣΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ πρσοφέρει σ’ όλους τους χρήστες του διαδικτύου τη δυνατότητα δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση να δουν τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας. Γι’ αυτό ισχύουν οι παρακάτω όροι χρήσης.

1. Ισχύς

Αυτοί οι όροι χρήσης ισχύουν στην εκάστοτε επικαιροποιημένη μορφή τους κατά την εποχή της χρήσης.

2. Διαθεσιμότητα

Η ΛΙΣΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ διαρκώς προσπαθεί να εξεασφαλίζει μια κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας. Δεν ευθύνεται όμως για διακοπές στη χρήση ή στην προσβασιμότητα της ιστοσελίδας. Επίσης δεν ευθύνεται ειδικότερα για τεχνικές καθυστερήσεις, διακοπές ή βλάβες.

3. Δικά μας περιεχόμενα

Η ΛΙΣΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ προσφέρει υπηρεσίες και για τα δικά της περιεχόμενα που μπορεί κάποιος στα πλαίσια της ιστοσελίδας να κατεβάσει, και είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη γι’ αυτές. Η ΛΙΣΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ συνέταξε αυτά τα περιεχόμενα „μετά λόγου γνώσεως“, όμως δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ούτε για την ορθότητα, ούτε για την πληρότητα και ούτε για την επικαιρότητα ή τη νομιμότητα.

4. Ξένα περιεχόμενα

Η ΛΙΣΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ δεν είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία υποχρεωμένη και δεν είναι και σε θέση να ελέγξει τη νομιμότητα περιεχομένων που ανεβάζονται από τρίτους ή δημοσιεύονται. Επίσης δεν μπορεί να προσέχει καθώς ούτε να ερευνάει τις συνθήκες που δείχνουν μια παράνομη πράξη. Αυτό ισχύει και για τους υπερσύνδεσμους (Hyperlink). Η ΛΙΣΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ δεν θεωρεί τα περιεχόμενα αυτά ως δικά της.

5. Ενημέρωση για παραβάσεις νομικές

Αν η ΛΙΣΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ενημερωθεί για παραβάσεις του νόμου και/ή άλλες παρανομίες, θα απομακρυνθούν τα αντίστοιχα περιεχόμενα χωρίς καθυστέρηση, αφού προηγηθεί λεπτομερής εξέταση. Η ΛΙΣΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ επιφυλάσσεται για περιεχόμενα ή και συνδέσμους (link), που ανεβάζονται από τρίτους, να τα κλείνει ή/και να τα απομακρύνει για πάντοτε. Η ΛΙΣΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ ευθύνεται για ξένα περιεχόμενα σύμφωνα με το νόμο το νωρίτερο από τη στιγμή που έλαβε γνώση μιας συγκεκριμένης παρανομίας. Η ΛΙΣΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ προσφέρει μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας τη δυνατότητα να δηλώνονται τέτοιου είδους παραβάσεις.

6. Παραπομπές σε συνδέσμους (link)

Η ΛΙΣΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ δεν έχει καμία επιρροή στη διαμόρφωση ή/και στο περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσμων στο διαδίκτυο. Δεν είναι επίσης υποχρεωμένη ούτε σε θέση διαρκώς να τα ελέγχει.

7. Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όσα απ’ τα περιεχόμενα που δημοσιεύονται στα πλαίσια της ιστοσελίδας (ιδιαίτερα κέιμενα και εικόνες) είναι βασικά προστατευόμενα. Ο πολλαπλασιασμός ή οποιαδήποτε χρήση ή αξιοποίηση κατοχυρωμένων περιεχομένων δεν επιτρέπεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εκάστοτε ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων. Επιτρέπεται όμως η προσωπική και όχι η εμπορική χρήση στα πλαίσια του σκοπού της ιστοσελίδας. Οι χρήστες επιτρέπεται για ιδιωτική χρήση, να τα αποθηκεύουν και να τα εκτυπώνουν, εφόσον αυτά δεν εξυπηρετούν άμεσα ή έμμεσα εμπορικούς σκοπούς.

8. Αλλαγή ή παύση της ιστοσελίδας

Η ΛΙΣΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ επιφυλάσσεται μέρος της ιστοσελίδας ή και την ιστοσελίδα ολόκληρη, χωρίς ιδιαίτερη προειδοποίηση, να την αλλάζει ή να διακόψει για ένα διάστημα τη δημοσίευση της ή να την κλείσει εντελώς. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν παράγονται για τους χρήστες κάποιες απαιτήσεις.

9. Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ισχύουν οι οδηγίες για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως καταγράφονται εδώ.

10. Τελικές διατάξεις

Οι όροι χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το Ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις/συνθήκες. Ο χρήστης αποδέχεται ότι εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό, ακόμη και όταν η χρήση της υπηρεσίας γίνεται εκτός Ελλάδας. Αποκλειστικά τόπος δικαστηρίου για κάθε δίκη από τις σχέσεις χρήσης είναι το Μεσολόγγι, εφόσον το μέλος είναι έμπορος ή δεν ορίζει γενικά άλλο τόπο δίκης στο εσωτερικό. Αυτό ισχύει και για την περίπτωση που μετά τη σύναψη του συμβολαίου ο τόπος κατοικίας ή η συνηθισμένη παραμονή μεταφερθεί εκτός Ελλάδας ή κατά την στιγμή της μηνύσεως είναι άγνωστη η διαμονή.