Υπάρχουν 23 Παθολόγοι κοντά στην περιοχή Πάτρα

Φίλτρα


ανά φύλο

μόνο γυναίκες
μόνο άνδρες

Περίμετρος <5 χλμ

500 μ 100 χλμ

Παθολόγος
Παθολόγος
ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜ. 210
Πάτρα, Αχαΐα

<1400

1,2 χλμ
6
6
<1400
1,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 36-40
Πάτρα, Αχαΐα

<900

0,3 χλμ
1
1
<900
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Υψηλών Αλωνίων Πλατ. 2
Πάτρα, Αχαΐα

<800

0,6 χλμ
1
1
<800
0,6 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 421-425
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,9 χλμ
1
1
<500
0,9 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Μαιζώνος 94
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,1 χλμ
0
0
<700
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΓΟΥΝΑΡΗ 60
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,5 χλμ
1
1
<500
0,5 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Κορίνθου 186-188
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,4 χλμ
0
0
<700
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 48-50
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,4 χλμ
0
0
<700
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ 70
Πάτρα, Αχαΐα

<500

1,1 χλμ
0
0
<500
1,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΩ 18 & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Πάτρα, Αχαΐα

<700

1,5 χλμ
0
0
<700
1,5 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Κορίνθου 301
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,2 χλμ
1
1
<600
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Κανακάρη 95-97
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,3 χλμ
0
0
<600
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Κορίνθου 221
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,4 χλμ
0
0
<500
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Βότση Δημητρίου 37
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,2 χλμ
0
0
<600
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Κορίνθου 224
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,1 χλμ
0
0
<500
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,1 χλμ
0
0
<600
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 78
Πάτρα, Αχαΐα

<900

2,7 χλμ
2
2
<900
2,7 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 49
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,4 χλμ
0
0
<500
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Υψηλών Αλωνίων 24
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,7 χλμ
0
0
<600
0,7 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 293
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,1 χλμ
0
0
<500
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Καλαβρύτων 24-26
Πάτρα, Αχαΐα

<500

1,5 χλμ
0
0
<500
1,5 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 200
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,3 χλμ
0
0
<600
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 13
Πάτρα, Αχαΐα

<600

2,1 χλμ
2
2
<600
2,1 χλμ