Υπάρχουν 23 Παθολόγοι κοντά στην περιοχή Πάτρα

Φίλτρα


ανά φύλο

μόνο γυναίκες
μόνο άνδρες

Περίμετρος <5 χλμ

500 μ 100 χλμ

Παθολόγος
Παθολόγος
ΓΟΥΝΑΡΗ ΔΗΜ. 210
Πάτρα, Αχαΐα

<1200

1,2 χλμ
6
6
<1200
1,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 36-40
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,3 χλμ
1
1
<700
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Κορίνθου 301
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
0
0
<500
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Κανακάρη 95-97
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,3 χλμ
0
0
<500
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Βότση Δημητρίου 37
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
0
0
<500
0,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,1 χλμ
0
0
<500
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Υψηλών Αλωνίων 24
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,7 χλμ
0
0
<500
0,7 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Υψηλών Αλωνίων Πλατ. 2
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,6 χλμ
1
1
<600
0,6 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 421-425
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,9 χλμ
1
1
<500
0,9 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Μαιζώνος 94
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,1 χλμ
0
0
<600
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Κορίνθου 186-188
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,4 χλμ
0
0
<600
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 200
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,3 χλμ
0
0
<500
0,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΓΟΥΝΑΡΗ 60
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,5 χλμ
1
1
<400
0,5 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 13
Πάτρα, Αχαΐα

<500

2,1 χλμ
2
2
<500
2,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 48-50
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,4 χλμ
0
0
<600
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ 70
Πάτρα, Αχαΐα

<400

1,1 χλμ
0
0
<400
1,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΩ 18 & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Πάτρα, Αχαΐα

<600

1,5 χλμ
0
0
<600
1,5 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Κορίνθου 221
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,4 χλμ
0
0
<400
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 49
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,4 χλμ
0
0
<400
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Κορίνθου 224
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,1 χλμ
0
0
<400
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 293
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,1 χλμ
0
0
<400
0,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Καλαβρύτων 24-26
Πάτρα, Αχαΐα

<400

1,5 χλμ
0
0
<400
1,5 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 78
Πάτρα, Αχαΐα

<700

2,7 χλμ
1
1
<700
2,7 χλμ