Υπάρχουν 266 Παθολόγοι κοντά στην περιοχή Αθήνα (κέντρο)

Φίλτρα


ανά φύλο

μόνο γυναίκες
μόνο άνδρες

Περίμετρος <5 χλμ

500 μ 100 χλμ

Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΡΙΣΤΑΙΟΥ 1
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<300

1,6 χλμ
1
1
<300
1,6 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 11
Κολωνάκι, Αττική

<1200

0,8 χλμ
4
4
<1200
0,8 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΣΠ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ 39
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<300

1,2 χλμ
0
0
<300
1,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ 41
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<300

1,9 χλμ
0
0
<300
1,9 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 23-27
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<200

0,9 χλμ
1
1
<200
0,9 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 3
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<200

0,4 χλμ
1
1
<200
0,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΕΞΗ 4
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<200

1,5 χλμ
1
1
<200
1,5 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ 15
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<200

1,3 χλμ
0
0
<200
1,3 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ 29Α
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<200

1,8 χλμ
0
0
<200
1,8 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 18
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<200

0,8 χλμ
0
0
<200
0,8 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΓΚΥΛΗΣ 10
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<200

1,5 χλμ
0
0
<200
1,5 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 41
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<200

0,9 χλμ
0
0
<200
0,9 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΣΠ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ 39
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<200

1,2 χλμ
0
0
<200
1,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΙΔΕΣΙΟΥ 15
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<200

1,5 χλμ
0
0
<200
1,5 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΣΠ.ΜΕΡΚΟΥΡΗ 35-37
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<100

1,2 χλμ
0
0
<100
1,2 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΝΗΛΕΩΣ 32
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<100

1,5 χλμ
0
0
<100
1,5 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΣΟΛΩΝΟΣ 125
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<200

1,1 χλμ
0
0
<200
1,1 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 4
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<200

1,7 χλμ
0
0
<200
1,7 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΟΥ 8-10
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<200

1,4 χλμ
0
0
<200
1,4 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΦΙΛΟΛΑΟΥ 149
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<200

1,8 χλμ
0
0
<200
1,8 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
Λ.ΒΑΣΙΛ.ΣΟΦΙΑΣ 8
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<100

0,7 χλμ
0
0
<100
0,7 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΦΙΛΟΛΑΟΥ 161
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<100

1,8 χλμ
0
0
<100
1,8 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΑΡΙΣΤΑΙΟΥ 10
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<100

1,6 χλμ
0
0
<100
1,6 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΝΗΛΕΩΣ 55
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<200

1,7 χλμ
0
0
<200
1,7 χλμ
Παθολόγος
Παθολόγος
ΦΙΛΟΛΑΟΥ 132
Αθήνα (κέντρο), Αττική

<200

1,8 χλμ
0
0
<200
1,8 χλμ