Υπάρχουν 232 Οδοντίατροι κοντά στην περιοχή Πάτρα

Φίλτρα


ανά φύλο

μόνο γυναίκες
μόνο άνδρες

Περίμετρος <5 χλμ

500 μ 100 χλμ

Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κορίνθου 204-208
Πάτρα, Αχαΐα

<2000

0,2 χλμ
9
9
<2000
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κολοκοτρώνη 52
Πάτρα, Αχαΐα

<1700

0,3 χλμ
4
4
<1700
0,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κορίνθου 200
Πάτρα, Αχαΐα

<900

1,3 χλμ
8
8
<900
1,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Ρ. Φεραίου 36
Πάτρα, Αχαΐα

<1100

0,4 χλμ
4
4
<1100
0,4 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Παντανάσσης 65
Πάτρα, Αχαΐα

<1100

0,2 χλμ
5
5
<1100
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κολοκοτρώνη 52 
Πάτρα, Αχαΐα

<900

0,3 χλμ
0
0
<900
0,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κορίνθου 221-223
Πάτρα, Αχαΐα

<900

1,3 χλμ
0
0
<900
1,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Πλ. Γεωργίου Α΄27
Πάτρα, Αχαΐα

<800

0,2 χλμ
1
1
<800
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Ρ. Φεραίου 68
Πάτρα, Αχαΐα

<800

0,6 χλμ
0
0
<800
0,6 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Γ. Ολυμπίου 98
Πάτρα, Αχαΐα

<600

1,1 χλμ
8
8
<600
1,1 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Ρ. Φεραίου 94
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,6 χλμ
4
4
<700
0,6 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Αγ. Νικολάου 61
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,2 χλμ
2
2
<700
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Μαιζώνος 29-35
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,2 χλμ
0
0
<700
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Πλ. Γεωργίου Α΄28
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,2 χλμ
1
1
<700
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κολοκοτρώνη 36
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,3 χλμ
2
2
<500
0,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Αράτου 41
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
1
1
<500
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Ρ. Φεραίου 110-112
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
0
0
<500
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Πλ. Γεωργίου Α 30
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
1
1
<500
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Αγ. Ανδρέου 55-57
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
1
1
<500
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Γούναρη 39-41
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
0
0
<500
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κορίνθου 210-212 
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
0
0
<500
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κολοκοτρώνη 35
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,3 χλμ
0
0
<700
0,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κανακάρη 99-101
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
1
1
<500
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Μαιζωνος 13
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,6 χλμ
0
0
<500
0,6 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Αγ. Ανδρέου 55-57
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
0
0
<500
0,2 χλμ