Υπάρχουν 232 Οδοντίατροι κοντά στην περιοχή Πάτρα

Φίλτρα


ανά φύλο

μόνο γυναίκες
μόνο άνδρες

Περίμετρος <5 χλμ

500 μ 100 χλμ

Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κορίνθου 204-208
Πάτρα, Αχαΐα

<1200

0,2 χλμ
9
9
<1200
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κολοκοτρώνη 52
Πάτρα, Αχαΐα

<900

0,3 χλμ
4
4
<900
0,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κορίνθου 200
Πάτρα, Αχαΐα

<500

1,3 χλμ
4
4
<500
1,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Παντανάσσης 65
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,2 χλμ
2
2
<600
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Ρ. Φεραίου 36
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,4 χλμ
2
2
<600
0,4 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κολοκοτρώνη 52 
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,3 χλμ
0
0
<600
0,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Πλ. Γεωργίου Α΄27
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,2 χλμ
0
0
<500
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Ρ. Φεραίου 68
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,6 χλμ
0
0
<500
0,6 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Ερμού 56
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,2 χλμ
2
2
<400
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Παναχαϊκού 32
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,8 χλμ
2
2
<400
0,8 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κορίνθου 221-223
Πάτρα, Αχαΐα

<600

1,3 χλμ
0
0
<600
1,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Αετοράχης 3
Πάτρα, Αχαΐα

<400

1,0 χλμ
2
2
<400
1,0 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Πλ. Γεωργίου Α΄28
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,2 χλμ
1
1
<400
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Πατρέως 63
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,2 χλμ
0
0
<400
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Μαιζώνος 29-35
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,2 χλμ
0
0
<400
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Ρ. Φεραίου 94
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,6 χλμ
4
4
<400
0,6 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κολοκοτρώνη 35
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,3 χλμ
0
0
<400
0,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Αγ. Νικολάου 61
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,2 χλμ
1
1
<400
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Υψ. Αλωνίων 2
Πάτρα, Αχαΐα

<400

1,1 χλμ
1
1
<400
1,1 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Βότση 31
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,3 χλμ
1
1
<400
0,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Αράτου 12
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,2 χλμ
0
0
<400
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κορίνθου 287
Πάτρα, Αχαΐα

<400

1,3 χλμ
0
0
<400
1,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κορίνθου 275
Πάτρα, Αχαΐα

<400

1,3 χλμ
2
2
<400
1,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Αγ. Ανδρέου 55-57
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,2 χλμ
0
0
<400
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Πλ. Γεωργίου Α 30
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,2 χλμ
0
0
<400
0,2 χλμ