Υπάρχουν 104 Οδοντίατροι κοντά στην περιοχή Πάτρα

Φίλτρα


ανά φύλο

μόνο γυναίκες
μόνο άνδρες

Περίμετρος <5 χλμ

500 μ 100 χλμ

Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κολοκοτρώνη 52
Πάτρα, Αχαΐα

<800

0,3 χλμ
3
3
<800
0,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Ρ. Φεραίου 36
Πάτρα, Αχαΐα

<500

0,4 χλμ
1
1
<500
0,4 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κορίνθου 221-223
Πάτρα, Αχαΐα

<500

1,3 χλμ
0
0
<500
1,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Ρ. Φεραίου 94
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,6 χλμ
4
4
<300
0,6 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Πλ. Γεωργίου Α΄28
Πάτρα, Αχαΐα

<400

0,2 χλμ
1
1
<400
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Πατρέως 63
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,2 χλμ
0
0
<300
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κορίνθου 287
Πάτρα, Αχαΐα

<400

1,3 χλμ
0
0
<400
1,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Αγ. Νικολάου 61
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,2 χλμ
1
1
<300
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Αγ. Ανδρέου 55-57
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,2 χλμ
0
0
<300
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Πλ. Γεωργίου Α 30
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,2 χλμ
0
0
<300
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κανακάρη 113
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,8 χλμ
1
1
<300
0,8 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Σολομού 83 
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,9 χλμ
0
0
<300
0,9 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Ρ. Φεραίου 56
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,6 χλμ
0
0
<300
0,6 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Ρ.Φεραίου 157
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,6 χλμ
1
1
<300
0,6 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Μαιζωνος 13
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,6 χλμ
0
0
<300
0,6 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κορίνθου 210-212 
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,2 χλμ
0
0
<300
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Γούναρη 39-41
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,2 χλμ
0
0
<300
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κανακάρη 99-101
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,2 χλμ
1
1
<300
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Γερμανού 130-134
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,2 χλμ
0
0
<300
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Ερμού 85-87
Πάτρα, Αχαΐα

<200

0,2 χλμ
1
1
<200
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Κορίνθου 287
Πάτρα, Αχαΐα

<300

1,3 χλμ
0
0
<300
1,3 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Ρ. Φεραίου 56
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,6 χλμ
0
0
<300
0,6 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Μαξίμου 68
Πάτρα, Αχαΐα

<300

1,5 χλμ
0
0
<300
1,5 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Μαιζώνος 39-41
Πάτρα, Αχαΐα

<200

0,2 χλμ
0
0
<200
0,2 χλμ
Οδοντίατρος
Οδοντίατρος
Πλ. Νόρμαν-Ιγκόνε 1
Πάτρα, Αχαΐα

<200

0,9 χλμ
0
0
<200
0,9 χλμ