Υπάρχουν 12 Πνευμονολόγοι - Φυματιολόγοι κοντά στην περιοχή Πάτρα

Φίλτρα


ανά φύλο

μόνο γυναίκες
μόνο άνδρες

Περίμετρος <5 χλμ

500 μ 100 χλμ

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πλατ. Γεωργίου Α΄ 34
Πάτρα, Αχαΐα

<800

0,1 χλμ
6
6
<800
0,1 χλμ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 124-126
Πάτρα, Αχαΐα

<700

0,1 χλμ
3
3
<700
0,1 χλμ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
ΕΡΜΟΥ 53
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,1 χλμ
1
1
<300
0,1 χλμ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 134
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,2 χλμ
0
0
<300
0,2 χλμ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Μαιζώνος 36
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,5 χλμ
0
0
<300
0,5 χλμ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Αγίου Νικολάου 53
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,2 χλμ
0
0
<300
0,2 χλμ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πλατεία Βασ.Γεωργίου Α' 28
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,1 χλμ
0
0
<300
0,1 χλμ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
ΓΟΥΝΑΡΗ Δ. 21-23
Πάτρα, Αχαΐα

<200

0,3 χλμ
1
1
<200
0,3 χλμ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Αγίου Ανδρέου 195
Πάτρα, Αχαΐα

<200

0,7 χλμ
0
0
<200
0,7 χλμ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Ρήγα Φεραίου 94
Πάτρα, Αχαΐα

<100

0,1 χλμ
0
0
<100
0,1 χλμ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ & ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 21
Πάτρα, Αχαΐα

<200

3,3 χλμ
0
0
<200
3,3 χλμ
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Πανεπιστημίου 376
Πάτρα, Αχαΐα

<200

4,3 χλμ
0
0
<200
4,3 χλμ