Υπάρχουν 3 Νεφρολόγοι κοντά στην περιοχή Πάτρα

Φίλτρα


ανά φύλο

μόνο γυναίκες
μόνο άνδρες

Περίμετρος <5 χλμ

500 μ 100 χλμ

Νεφρολόγος
Νεφρολόγος
Μαιζώνος 94
Πάτρα, Αχαΐα

<300

0,1 χλμ
1
1
<300
0,1 χλμ
Νεφρολόγος
Νεφρολόγος
Κορίνθου 275
Πάτρα, Αχαΐα

<200

0,1 χλμ
1
1
<200
0,1 χλμ
Νεφρολόγος
Νεφρολόγος
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 275
Πάτρα, Αχαΐα

<200

0,1 χλμ
0
0
<200
0,1 χλμ