Υπάρχουν 50 Νευρολόγοι κοντά στην περιοχή Νεάπολη

Φίλτρα


ανά φύλο

μόνο γυναίκες
μόνο άνδρες

Περίμετρος <5 χλμ

500 μ 100 χλμ

Νευρολόγος
Νευρολόγος
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 147
Νεάπολη, Θεσσαλονίκη

<100

0,3 χλμ
0
0
<100
0,3 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ 6
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<400

2,9 χλμ
2
2
<400
2,9 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 123
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<200

2,9 χλμ
1
1
<200
2,9 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<200

2,0 χλμ
0
0
<200
2,0 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΕΓΝΑΤΙΑ 90
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,0 χλμ
2
2
<100
2,0 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΕΓΝΑΤΙΑ 79
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<200

2,0 χλμ
0
0
<200
2,0 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 5
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,5 χλμ
1
1
<100
2,5 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 10
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,5 χλμ
0
0
<100
2,5 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 126
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,9 χλμ
1
1
<100
2,9 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕΛΛΙΟΥ 2 και ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,7 χλμ
0
0
<100
2,7 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 43
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,0 χλμ
0
0
<100
2,0 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΤΣΙΜΙΣΚΗ και ΝΙΚ.ΦΩΚΑ 21
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,9 χλμ
0
0
<100
2,9 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΕΓΝΑΤΙΑ 105
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,2 χλμ
0
0
<100
2,2 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 24
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,5 χλμ
0
0
<100
2,5 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΜΗΤΡ. ΙΩΣΗΦ 6
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,5 χλμ
0
0
<100
2,5 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 7
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,1 χλμ
1
1
<100
2,1 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 25
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,0 χλμ
0
0
<100
2,0 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 5
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,5 χλμ
0
0
<100
2,5 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΕΓΝΑΤΙΑ 90
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,0 χλμ
0
0
<100
2,0 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 69
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,5 χλμ
0
0
<100
2,5 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 6
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,9 χλμ
0
0
<100
2,9 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 51
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,2 χλμ
0
0
<100
2,2 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
Μ. ΙΩΣΗΦ 6
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,5 χλμ
0
0
<100
2,5 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΕΡΜΟΥ 73
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,0 χλμ
0
0
<100
2,0 χλμ
Νευρολόγος
Νευρολόγος
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 30
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<100

2,5 χλμ
0
0
<100
2,5 χλμ