Υπάρχουν 6 Θωρακοχειρουργοί - Καρδιοχειρουργοί κοντά στην περιοχή Επανομή

Φίλτρα


ανά φύλο

μόνο γυναίκες
μόνο άνδρες

Περίμετρος <5 χλμ

500 μ 100 χλμ

Θωρακοχειρουργός - Καρδιοχειρουργός
Θωρακοχειρουργός - Καρδιοχειρουργός
ΤΡΙΛΟΦΟΣ
Επανομή, Θεσσαλονίκη

<1100

5,5 χλμ
6
6
<1100
5,5 χλμ
Θωρακοχειρουργός - Καρδιοχειρουργός
Θωρακοχειρουργός - Καρδιοχειρουργός
ΕΓΝΑΤΙΑ 88
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<600

23 χλμ
0
0
<600
23 χλμ
Θωρακοχειρουργός - Καρδιοχειρουργός
Θωρακοχειρουργός - Καρδιοχειρουργός
ΕΓΝΑΤΙΑ 125
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<400

23 χλμ
1
1
<400
23 χλμ
Θωρακοχειρουργός - Καρδιοχειρουργός
Θωρακοχειρουργός - Καρδιοχειρουργός
ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 47
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<600

23 χλμ
0
0
<600
23 χλμ
Θωρακοχειρουργός - Καρδιοχειρουργός
Θωρακοχειρουργός - Καρδιοχειρουργός
ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ 10
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<400

24 χλμ
0
0
<400
24 χλμ
Θωρακοχειρουργός - Καρδιοχειρουργός
Θωρακοχειρουργός - Καρδιοχειρουργός
ΕΡΜΟΥ 73
Θεσσαλονίκη (κέντρο), Θεσσαλονίκη

<300

23 χλμ
0
0
<300
23 χλμ