Υπάρχουν 4 Αγγειοχειρουργοί - Αγγειολόγοι κοντά στην περιοχή Πάτρα

Φίλτρα


ανά φύλο

μόνο γυναίκες
μόνο άνδρες

Περίμετρος <5 χλμ

500 μ 100 χλμ

Αγγειοχειρουργός - Αγγειολόγος
Αγγειοχειρουργός - Αγγειολόγος
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 20
Πάτρα, Αχαΐα

<600

0,4 χλμ
1
1
<600
0,4 χλμ
Αγγειοχειρουργός - Αγγειολόγος
Αγγειοχειρουργός - Αγγειολόγος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 29
Πάτρα, Αχαΐα

<200

0,7 χλμ
0
0
<200
0,7 χλμ
Αγγειοχειρουργός - Αγγειολόγος
Αγγειοχειρουργός - Αγγειολόγος
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 80
Πάτρα, Αχαΐα

<200

0,3 χλμ
0
0
<200
0,3 χλμ
Αγγειοχειρουργός - Αγγειολόγος
Αγγειοχειρουργός - Αγγειολόγος
Πλατεία Γεωργίου Α΄ αρ. 6-10
Πάτρα, Αχαΐα

<200

0,1 χλμ
0
0
<200
0,1 χλμ